FAQ - Nejčastější dotazy

Jaký typ vodoměrné šachty mám použít?

Na tuto otázku není jezdnoznačná odpověď - neexistuje žádný předpis, který by konkrétní typ šachty předepisoval a tak každá vodárenská společnost požaduje něco jiného. Vždy doporučujeme kontaktovat vodárny, které vás budou připojovat, a ty vám sdělí své požadavky (kruhová/hranatá, výška, šířka, výška komínku apod.). Na základě jejich přesné specifikace vám šachtu vyrobíme - vyhnete se tak případným potížím, kdy vás vodárenská společnost odmítne připojit!

Jakou nádrž použít pokud se na pozemku vyskytuje spodní voda?

Pro místa s výskytem spodní vody je určena dvouplášťová nádrž, tzn. se ztraceným bedněním. Mezi 2 pláště se vlije beton, který nádrž dodatečně vyztuží/ochrání a současně zabrání jakýmkoliv deformacím, které by mohla spodní voda způsobit. Vždy je třeba individuálně posoudit množství spodní vody a na základě toho určit typ nádrže - v případě, že do připraveného výkopu nastupuje velké množství spodní vody v krátkém časovém úseku, doporučujeme zákazníkovi zvážit jímku betonovou.

Co je ztracené bednění?

Ztracené bednění je systém, kdy mezi jímkou/septikem a silnostěnou folií, která je obtočená kolem celé šachty, vzniká prostor cca 15cm k vylití betonem.

Výhodou ztraceného bednění je velmi nízká spotřeba betonu a při dodržení technologického postupu 100% vyztužení samotné jímky/septiku v zemi (oproti běžně vyráběným samonosným septikům a jímkám).

Podle čeho určím velikost-objem jímky?

Objem, rozměr a kruhový či hranatý tvar jsou vybírány s ohledem na objem přítoku, na interval vyvážení a samozřejmě podle požadavků zákazníka. Velikost/objem jímky je také možno orientačně určit na základě počtu obyvatel domácnosti, která je na jímku napojena. K výpočtu slouží vzorec V = N*Q*T.

N = počet obyvatel domácnosti

Q = průměrná spotřeba vody na osobu (l/den)

T = interval vyvážení (počet dnů)

Jaký je rozdíl mezi septikem a jímkou?

Jímka = bezodtoková nádoba (má pouze přítok), při naplnění její kapacity je třeba zajistit vývoz fekálním vozem

Septik = má přítok i odtok, většina septiků má 3 komory, kde se odpadní vody postupně čistí a následně dochází k jejich vypouštění např. do kanalizace.

Mohu přes nádrž jezdit autem?

Plastové samonosné nádrže nejsou standardně pro pojezd vozidlem konstruovány (námi dodávaný poklop je pouze pochozí). V případě, že plánujete nádrž umístit do komunikace či její blízkosti, je nutné nás o této skutečnosti informovat! Nádrž je nutné obetonovat + opatřit poklopem s patřičnou třídou únosnosti.

Je jímka/septik vodotěsný?

ANO, po zhotovení jímky/septiku je nádrž otestována na vodotěsnost. Ke každé jímce/septiku obdržíte certifikát o těsnosti.

Jaké dokumenty k nádrži potřebuji pro kolaudaci?

Ke kolaudaci jímky/septiku je vyžadován atest těsnosti jímky a prohlášení o shodě výrobku.

Zajišťujete i montáž vašich výrobků?

Nikoliv - naše firma zajišťuje pouze přepravu, montáž si musí zákazník zajistit sám.