Vodoměrné šachty

Vodoměrná šachta se používá pro osazení vodoměrů nebo jiných měřících prvků na potrubí vodovodní přípojky pod úroveň terénu tam, kde není možné umístit vodoměrnou sestavu přímo do budovy. Vodoměrná šachta může být použita u obytných budov i rekreačních chat. Vodoměrná šachta umožňuje velmi snadný a čistý přístup k vodoměrům a připojovacím armaturám.

Vodoměrná šachta je vyrobena ze svařovaných PP desek z extrudovaného polypropylenu. Vstup do ní může být zakryt zamykatelným plastovým, betonovým nebo litinovým pochůzným nebo přejezdným poklopem. Uvnitř je vodoměrná šachta vybavena žebříkem a vodotěsnými průchodkami pro potrubí a podstavcem pro vodoměr.

 

Standardně vyráběné rozměry vodoměrných šachet - kruhových: 

Typ VŠ

Průměr (mm)

Výška (mm)

Komínek (mm)

VŠK/S 1000x1200x300

1000

1200

300

VŠK/S 1000x1500x300

1000

1500

300

VŠK/S 1200x1200x300

1200

1200

300

VŠK/S 1200x1500x300

1200

1500

300

 

Standardně vyráběné rozměry vodoměrných šachet - hranatých: 

Typ VŠ

Šířka (mm)

Délka (mm)

 Výška (mm)

Komínek (mm)

VŠH/S 900x1200x1200x300

900

1200

1200

300

VŠH/S 900x1200x1500x300

900

1200

1500

300

VŠH/S 900x1500x1500x300

900

1500

1500

300

VŠH/S 1200x1200x1500x300

1200

1200

1500

300

VŠH/S 1200x1500x1500x300

1200

1500

1500

300

HLOUBKU VODOMĚRNÉ ŠACHTY LZE UPRAVIT PODLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA!