Výrobní proces

Hlavním předpokladem pro výrobek vysoké kvality je kvalitní konstrukce, kvalitní materiál a v neposlední řadě kvalitní zpracování.

KONSTRUKCE:

Síla materiálu a počet výztuh odpovídá velikosti a provedení jednotlivých výrobků.

Základní rozdělení výrobků dle konstrukce:

  • kruhové
  • hranaté
  • samonosné
  • s přípravou k obetonování, tzv. ztraceným bedněním

MATERIÁL:

Jímky, septiky, studnařské šachty a nádrže na vodu vyrábíme z polypropylénu I. jakosti (u těchto výrobků nepoužíváme recyklované plasty!)

Tento materiál se vyznačuje 100% svařitelností, vysokou odolností a atestem pro styk s pitnou vodou.

SAMOTNÁ VÝROBA:

  • Formátování je zajišťováno vertikální pilou
  • Těla šachet, nádrží, septiků a jímek svařujeme na CNC svařovacím zrcadle značky Metal Working
  • Hlavní sváry svařujeme extrudéry značky Leister
  • U nádrží, septiků a jímek provádíme zkoušku těsnosti výrobku; k těmto výrobkům také obdrží zákazník veškerou dokumentaci včetně atestu výrobku a stavebního osvědčení