Nádrže na vodu, skladovací nádrže

Nádrže na vodu slouží k jímání a skladování pitné či užitkové vody. 

V případě, kdy nádrž zapojíte do systému zpětného využití dešťové vody, získáte ekologický zásobník užitkové vody a navíc ušetříte za spotřebu vody v domácnosti. Užitkovou vodu je možné využít pro:

  • splachování WC
  • praní prádla
  • zavlažování zahrady
  • bazén
  • umývání auta, apod.

Nádrže můžeme rozdělit dle umístění v prostoru na nadzemní a podzemní. Nadzemní nádrže se používají zejména pro akumulaci srážkové vody určenou na závlahu. Podzemní nádrže mají mnohem širší využití a z našeho pohledu je umístění nádrže pod zem jednoznačně výhodnější. V případě podzemní nádrže odpadá nutnost vypouštění vody na zimní období a oproti nadzemní nádrži nabízí lepší kvalitu vody (pod zemí se voda zbytečně neohřívá / má stabilní teplotu, čímž je minimalizováno riziko množení řas a mikroorganismů). Neopomenutelnou výhodou je úspora místa.

Kromě klasického zapojení můžeme nádrž použít např. do přečerpávací soustavy k vrtané studni nebo jako retenční nádrž do systému dešťové kanalizace.

Skladovací nádrže slouží pro skladování různých druhů kapalin, sypkých materiálů, granulátů atd.

Upozornění: při skladování chemicky agresivních látek je třeba respektovat parametry chemické odolnosti použitého materiálu