Jímky, žumpy, septiky

Nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod představuje jímka neboli žumpa. Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž z plastu a k její stavbě potřebujeme povolení stavebního úřadu. Při výběru bychom měli mít na paměti, že čím větší obsah, tím méně často bude nutné nechat žumpu vyvážet.

Dokonalejší způsob likvidace odpadních vod zajišťuje septik, který na rozdíl od jímky odpadní vodu pouze neshromažďuje, ale zároveň i předčisťuje. Odpadní vody se v něm, nejčastěji ve třech komorách, postupně zbavují kalu. Za septik se jako mechanická dočišťovací jednotka zařazuje odpadní filtr. U větších septiků lze zařadit i více filtrů za sebou. Co se týče provedení filtru, většinou jde o celoplastový kontejner, který se před uvedením do provozu naplní hrubším pískem se štěrkem nebo s koksem. Horní přibližně deseticentimetrovou vrstvu tvoří vypraný písek, který je za provozu třeba občas vyměnit. Ke stavbě septiku i osazení filtru je potřeba stavební povolení. K vypouštění vod je pak třeba souhlas příslušného vodoprávního úřadu.

Plastové jímky a septiky jsou vhodné pro sezónně užívané objekty (chaty, chalupy) ale i pro rodinné domy, kde podmínky vyžadují sběrné nádoby.

Hlavní výhody:

  • minimální nároky na údržbu (u jímky cca jednou ročně vyvézt nahromaděný kal, u septiku zcela bezúdržbové)
  • nádoby nepotřebují elektrickou energii
  • vysoká životnost
  • jednoduchá montáž
  • 100% těsné, nepropustné