Vodoměrné šachty hranaté - samonosné

Vodoměrné šachty hranaté - samonosné

Použití - Vodoměrná šachta (VŠ) hranatá je samostatný konstrukční prvek k osazení na vodovodní přípojce tam, kde není možné umístit vodoměrnou sestavu přímo do budovy.

Funkce - Vodoměrná šachta umožňuje velmi snadný a čistý přístup k vodoměrům a připojovacím armaturám.

Konstrukční řešení - Vodoměrná šachta je samonosná, t.j. určená pro osazení do nepojezdných ploch a do míst bez výskytu spodní vody. V případě uložení do více namáhaného terénu (komunikace, chodníky) je nutné provést náležitě dimenzované obetonování - na žádost zákazníka připravíme šachtu se ztraceným bedněním, které minimalizuje náklady na betonáž.

SAMONOSNÁ verze NENÍ určena do míst se SPODNÍ VODOU!!!

V případě výskytu spodní vody  doporučujeme zvolit šachtu v DVOUPLÁŠŤOVÉM PROVEDENÍ, která je do těchto podmínek přímo určena! 

V případě osazení šachty do míst s vysokým obsahem jílu doporučujeme zvolit šachtu se systémem ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, k OBETONOVÁNÍ nebo DVOUPLÁŠŤOVOU (záleží na místních podmínkách!)

Šachta je vyrobena svařováním homogenních PP desek. Standardně je vyrobena o délce a výšce 1200 nebo 1500 mm a šířce šachty 900 nebo 1200 mm. Vstup má 600x600 mm a výšku komínku 300 mm s nepochozím PP poklopem. Výška šachty závisí na hloubce, v níž je uloženo vodovodní potrubí. Dle požadavků odběratele je možné zhotovení VŠ jiných rozměrů, přizpůsobení rozměrů a umístění prostupů, případně vybavení šachty litinovým poklopem. Uvnitř je šachta vybavena plastovým žebříkem a plastovým podstavcem pro vodoměr = součást dodávky.

Standardně vyráběné rozměry vodoměrných šachet - hranatých: 

Typ VŠ

Šířka (mm)

Délka (mm)

 Výška (mm)

Komínek (mm)

VŠH/S 900x1200x1200x300

900

1200

1200

300

VŠH/S 900x1200x1500x300

900

1200

1500

300

VŠH/S 900x1500x1500x300

900

1500

1500

300

VŠH/S 1200x1200x1500x300

1200

1200

1500

300

VŠH/S 1200x1500x1500x300

1200

1500

1500

300

 

OSAZENÍ DO TERÉNU - Šachta se usazuje do vyhloubené stavební jámy na vyrovnané dno vysypané prosátým pískem o tloušťce min. 10 cm nebo na vodorovnou betonovou desku. Po usazení šachty se provede připojení na vodovodní přípojku. Poté se postupně obsype prosátou zeminou - obsyp je nutné hutnit po vrstvách cca 0,3 m, pouze ručně, nikoliv strojně. Zeminu je vhodné vlhčit a při hutnění dbát na to, aby nedošlo k deformaci stěn šachty.

Podmínkou instalace samonosné šachty je základová spára nad úrovní max. hladiny spodní vody.  V případě usazení šachty do míst s povrchovým namáháním je nutno konstrukci zcela obetonovat, případně doplnit betonovým věncem, který se osadí příslušnými stavebními prvky dle míry zatížení, včetně litinového poklopu. Dimenzování a způsob obetonování je nutné staticky posoudit a to vždy v závislosti na místních podmínkách! 

Pro samonosné provedení nejsou vhodné zeminy jemnozrnné skupiny F, střední až vysoké plasticity (s vysokým obsahem jílu) a zeminy objemově nestálé, zeminy s kašovitou konzistenci, zeminy s příměsí organických látek, organické zeminy a kypré písky. Při instalaci je manipulace se šachtou vzhledem k její nízké hmotnosti jednoduchá, proto nemá žádné manipulační úchyty.

DOPRAVA - Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobku na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku na místě určení.

Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

ZÁRUKA A SERVIS - Nádrž je vyrobena z materiálu PP-B (polypropylen), svařovací drát. Nádrže jsou svařované pracovníky, kteří vlastní „Certifikát svářeče plastů pro svařování plastových konstrukcí z desek a polotovarů“.

Záruka na samonosnost šachet se vztahuje na všechny vodoměrné šachty a nádrže s označením samonosné při dodržení instalace dle platného montážního návodu.

V případě osazení samonosné šachty do míst s výskytem spodní vody ztrácí zákazník kompletně záruku drženou výrobcem, která činí 2 roky od zakoupení! Samonosná verze NENÍ do míst se spodní vodou určena!!!

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zákazníkem. Opravy výrobku v záruční i pozáruční době zajišťuje firma: Vodoměrné šachty s.r.o.